Littmann Classic II Pediatric 2115 – [Ống nghe dùng cho bác sĩ chuyên khoa nhi]

2,100,000 

ĐẶT HÀNG NGAY

GỌI ĐỂ ĐẶT HÀNG: 0944.56.56.56

0832.092.555