Sonde JJ Ống Mềm Boston Scientific [ Những lợi ích khi sử dụng ]

Giá: Liên hệ

Sonde JJ ống mềm Boston Scientifix là một ống rỗng bằng nhựa dẻo được thiết kế đặc biệt để đặt vào niệu quản.

0987976996